ติดต่อสอบถาม:
คุณวิเชียร 089-232-0091

คุณเมธีณัฐ 061-449-6354

บริษัท ลิ้งไพล์ จำกัด

บริษัท ลิ้งไพล์ จำกัด

บริษัท ลิ้งไพล์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของ ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้


1. การแก้ปัญหาการทรุดตัวของอาคารโดยวิธีการเสริมฐานราก

2. การยกปรับระดับอาคาร

3. ซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงให้แก่โครงสร้างอาคาร

4. สำรวจความมั่นคงโครงสร้าง

5. สำรวจจุดบกพร่องของอาคาร

6. งานตอกเสาเข็มไมโครไพลเพื่อการต่อเติมอาคาร

7. งานรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร


ทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามหลักมาตรฐานสากลทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกท่านประหยัดเวลา รวมไปถึงทรัพยากรและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทรุดตัว ราดเอียง การแตกหัวร้าวของโครงสร้างพื้นฐาน ฐานราก ผนัง อาคาร บ้านพัก สำนักงาน โครงการ รวมถึงตึกสูงต่างๆบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านและให้โอกาสบริษัทได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป