ติดต่อสอบถาม:
คุณวิเชียร 089-232-0091

คุณเมธีณัฐ 061-449-6354

บริษัท ลิ้งไพล์ จำกัด


งานหลักของบริษัท บ้าน ตึก อาคาร ทรุดเอียง เราทำให้แข็งแรงขึ้นได้ อาการทรุดตัวของอาคาร บ้านเรือนเสริมเข็มบ้าน การเสริมเขาเข็ม การค้ำยันเสาเข็ม รับงานก่อสร้าง ต่อเติม และตรวจสอบความบกพร่องของตึก อาคาร บ้านพัก และสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ทรุด ชำรุดไปตามการใช้งานบริการหลักของทางบริษัท

การเสริมรากฐาน

การแก้ไขปัญหาอาคารทรุดตัวโดยวิธีการเสริมฐานราก

การยกระดับอาาคาร

การเสริมเสาเข็ม การค้ำยันเสาเข็ม การทำคอลิ่ง

ซ่อมแซมการทรุดตัว

การแก้ไขอาคารที่เสื่อมคุณภาพของระดับพื้น การทรุดตัวจากการใช้งานเป็นเวลานาน

ภาพผลงานที่ผ่านมา